Outbase nagradna igra

Splošni pogoji in pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre »OUTBASE NAGRADNA IGRA« na Facebooku

 

 1. Organizator nagradne igre

(1)   Organizator nagradne igre je podjetje Lajf d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce, Slovenija (v nadaljevanju »organizator«).

(2)   Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine https://outbase.eu

 

 1. Trajanje nagradne igre

(1) Nagradna igra na Outbase Shop Facebook profilu https://www.facebook.com/outbaseshop, se začne v sredo, 18.11.2020 ob 16:00 in konča v nedeljo, 6.12. 2020 ob 00:00.

 

 1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

(1) K nagradni igri lahko pristopijo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene profilu @outbaseshop, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem profilu kliknite gumb Všeč mi je (angleško: »Like«).

(2) V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje vsaj enega izmed staršev ali zakonitih zastopnikov.

(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščata strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

(4) V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

(5) Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

(6) Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

 

 1. Pravila nagradne igre

(1) Posamezniki morajo za sodelovanje v nagradni igri všečkati (»Like«) Facebook profil organizatorja @outbaseshop.

(2) Na svojem profilu morajo javno deliti objavo o nagradni igri, ter v komentarju pod objavo označiti najmanj 3 svoje prijatelje. 

(3) Organizator bo po koncu nagradne igre v roku pet (5) dni med vsemi sodelujočimi izžrebal 3 posameznike, ki bodo prejeli nagrado za sodelovanje. Žreb bo potekal v prostorih izvajalca in se bo izvedel računalniško z naključno določitvijo treh zmagovalcev. 

 

 1. Nagrada, obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

(1) Nagrade za sodelovanje v nagradni igri so tri:

 1. Prva nagrada: Pulover s kapuco »More adventure More you« + Bon za Soteskanje v Fratarici za eno osebo + bon za 10% popust za nakup v spletni trgovini Outbase Shop
 2. Druga nagrada: Steklenka Lifefactory (475 ml) + Blokec »Triglav« + bon za 10% popust za nakup v spletni trgovini Outbase Shop
 3. Tretja nagrada: Majica »Triglav« + Blokec »Triglav« + bon za 10% popust za nakup v spletni trgovini Outbase Shop

(2) Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

(3) Nagrad ni mogoče zamenjati niti zahtevati denarne protivrednosti. 

(4) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija.

(5) Uporabniška imena nagrajencev bodo objavljena na Facebook profilu organizatorja @outbaseshop.

(6) Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja in podrobnostih glede prevzema oziroma dostave nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila (Messenger) na družbenem omrežju Facebook.

(7) Nagrajence bo organizator pozval, naj mu na elektronski naslov info@outbase.eu pošljejo elektronsko sporočilo, s katerim potrjujejo prejetje obvestila o žrebu in nagradi ter naslov, kamor organizator pošlje nagrado.

(8) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

 1. Izključitev odgovornosti 

(1) Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva. 

 

 1. Varnost osebnih podatkov

(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre skladno s pogoji nagradne igre.

(2) Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z objavo svojega uporabniškega imena na svoji časovnici, v komentarju pod nagradno igro, na spletni strani nagradne igre in na spletni strani organizatorja za namen razglasitve nagrajenca nagradne igre v povezavi s promocijo organizatorja, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

(3) Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov

(4) Organizator bo za namen izvedbe nagradne igre obdeloval osebne podatke sodelujočih, razvidne iz Facebook profila (uporabniško ime). Osebne podatke nagrajenca (ime, priimek, naslov) bo organizator obdeloval za namen razglasitve nagrajenca ter v tej zvezi lastne promocije, kot tudi za namen podelitve (in izročitve) nagrade. Organizator se pri tem šteje za upravljavca zgoraj navedenih osebnih podatkov.

(5)  Organizator bo podatke sodelujočih in zapisnik komisije hranil še dve leti po koncu nagradne igre, podatke nagrajenca pa 10 let oz. v skladu z davčno zakonodajo.

(6) Sodelujoči ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi, pravico do informiranosti, dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu (informacijski pooblaščenec) in umika soglasja k obdelavi. Kontakt osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov pri podjetju Lajf d.o.o.; info@outbase.eu

(7) Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Zahtevo za prenehanje sodelovanja v nagradni igri poda v obliki zasebnega sporočila spletne strani nagradne igre.

 1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

 1. Končne določbe

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila objavljana na omrežju Facebook. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebooka s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali pravne narave.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani www.outbase.eu

(4) Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook, sodelujoči v nagradni igri pa se ob uporabi družbenega omrežja Facebook dolžni upoštevati njihova pravila delovanja. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj (organizator).

 

Lesce, 18. november 2020